Kor på rymmen och arga kvinnor

Fardhem-KI-1-1733-1826-Bild-230-sid-29-

Från sockenstämmoprotokollet (Fardhem KI:1 (1733-1826) Bild 230 / sid 29). Källa: http://www.arkivdigital.se

Ibland har man turen att hitta information om sina anor på andra ställen än i de vanliga källorna som husförhörslängder och födelse-, vigsel- och dödböcker. När jag bläddrade i en bok med sockenstämmoprotokoll för Linde socken hade jag turen att hitta ett protokoll som gällde en ana till mig. Protokollet var inte helt lätt att tyda för mig som inte är så jättebra på att läsa gammal handstil. Men med en hel del hjälp av duktiga och hjälpsamma släktforskare så kom jag till slut igenom det 3,5 sidor långa protokollet. Det finns dock fortfarande några ord här och var som varken de eller jag lyckades tyda.

Först lite bakgrund om vilka personerna är som nämns i protokollet.
Händelsen utspelar sig en julidag år 1744 i Linde socken på Gotland (tänk att jag får en liten inblick i hur mina anor levde för 273 år sedan. Svindlande tanke!). Huvudpersonen är min ana Catharina Ingemundsdotter som levde mellan 1709 och 1791. Hon var gift med skolmästaren (lärare) Nils Jönsson (1704-1753). Nils och Catharina var min farfars farmors farfars morfar och mormor. De bodde på gården Autsarve (skrivs Ozarfve på gammalt sätt) i Linde. Vid tiden för händelsen var Nils  40 år och  Catharina 35 år.  På gården fanns sex barn. Äldsta barnet var Brita 15 år därefter kom Jöns 13 år, Maja 12 år, Margareta 9 år,  Catharina 7 år (min ana) och så yngsta barnet  Anna som var 2 år.

Den 6 juli 1744 infann sig skolmästaren Nils Jönsson  hos prästen (vilken jag förutsatt har skrivit protokollet men det kanske inte stämmer) för att berätta att hans fru blivit överfallen av Kerstin i Salands. Så inleds protokollet.

1744 d 6 Julii instälte Skolmästaren i Lunde Nils Olzarfwe sig hos mig, klagandes theröfwer, at hans hustru dagen förut blifwit af Cherstin Salands i Christen Salands stugu så swåra med otidighet och annan owett jämte skällsord öfwerfallen, at henne therigenom natten ther på Fasantsförgåts; det han föremenar sig kunna med Judit Odwalds och Jacob Hegwalds hustrus witnesbörder bestyrka. I anledning här af hölts, efter begäran, Socknstämma d. 15 dito, närwarade Pastor och Tutores, i Linde Klåckarstuga, tå

Den aggressiva kvinnan som angrep Catharina hette Kerstin Olofsdotter och ska enligt lite googling varit född 1689 och dog i Salands 1765. Hon var gift med Jakob Rasmusson (1683-1760). Christen i Salands som också nämns ovan är Christen Hansson (1709-1759). Han var gift med Brita Olofsdotter (d. 1766) som också har en stor roll i det som hände. Judith i Odvalds var gift med Catharinas äldre bror, Carl Ingemundsson (1699-1760). Jakob i Hägvalds är Jakob Olofsson (1714-) som var gift med Annika Larsdotter (1713-).

Nio dagar senare, den 15 juli, hölls sockenstämman i Linde klockarestuga och Catharina inkallades för att avge sitt vittnesmål. Hon berättade att hennes kor varit borta i två dagar. Hon hade då bett sin ena dotter att gå ut och leta. Dottern hittade inga kor men Catharina hörde korna råma (eller om det är koskällan som menas) och fann korna i en åker som hörde till gården Salands.

1:o Olsarfwens hustru, Cathrina Ingemunds doter, inkallades, at föredragne sit klagomål mot Cherstin Salands: hon berättade at som hennes kor 2ne dagar warit borta, hade hon befallt sin doter them at upsökia, men som barnet them icke igen finna kunde, hon…hem..: emellertid fick modern höra skället, och finner sina kor inneslutna uti Cherstin Salands åker, ther ifrån hon them utsläpper, togo sin gång öfver Salands gårdar, men blefwo ther utaf Cherstin mötta, i hwad afsicht wisste Cathrina….Gårdshustrun Brita Salands går therpå uth inkallar Cathrina i sin stuga, samt utgår at förmå Cherstin släppa korna fram. Äntel. sade Cathrina, at Cherstin inkom i Britas stuga och ther öfwerföll henne med sådant owett og skällsord, at hon af förskräckelse wart likasom utom sig sielf, och wiste altså icke hwad at säga om Cherstins hårda förfarande och warde upbörder: .hwar om Brita Salands lärare kunna bättre berättelse … Men så snart hon Cathrina hitkom, måste hon til Sängs, kände sig strax ondt, och när hon ther på …. henne fastande.

Därefter var det dags för Brita i Salands att avge sitt vittnesmål. Hon berättar följande:

Brita Salands, Christens hustru inkallades givande sit wittnesmål, at Cherstin inte wille släppa korna på gatan, utan slog grinden til sägandes korna skola war här. Brita gick in i sin stugu, Cherstin efter öfwerfallandes Olzarfwens hustru med warde.. slående händerna tilsammans under Catharinas näso, färsmädandes henne og hennes man, kallandes henne snålekåfwa, och honom Bympeln bägge tilsammans ….här med förföll Cathrina uti häpenhet med skalfwo och darrande sägandes: har i något mot min man, så tal honom til, hwi öfwerfaller I mig? Sedan Cherstin således med stort rop sit owett utöst hade, gick hon äntel. ut, och något ther efter Cathrina hem.

Kerstin strödde glåpord som snålekåfwa och Bympeln omkring sigKanske inget vi direkt skulle använda idag. Vad snålekåfwa betyder har jag inte hittat någon förklaring till men troligen något som syftade till att Catharina skulle vara snål. Bympel har flera betydelser:  1)  liten kagge eller träkärl (till tjära o. d.), 2) tjock och fet pojke,  3) lymmel.

Svägerskan Judit och Annika Larsdotter fann Catharina dagen efter i hennes säng vilket de får berätta om inför sockenstämman.

Carl Odwalds hstr Judith Larsdoter samt Jacob Hegwalds hstr Annika Larsdoter inkallades berättande att efr… funno Cathrina om fredagz middagen i sin säng, tå en owanlig blodgång natten förut ifrån henne gåt hade, finnandes therutinnan stora blod-lefwer och kläderna öfweralt besmittade, men liknelse till foster sågo the icke, emedan Cathrina sade sig icke wara än 8 weckor med fostret mera framgången.

Av beskrivningen ovan låter det som att Catharina fick ett missfall. Troligen var det inte det för i slutet av februari 1745 föder hon ett tvillingpar.

Sist kallades den anklagade in, dvs Kerstin Olofsdotter, för att avge sitt vittnesmål.

Jacob Salands hustru Cherstin Olofsdoter inkallades och om alt detta tilspordes: Men nekar til alt, hållandes före at ingen skulle kunna henne sådant bewisa. Hon sade ther emot, at Brita Salands om Lördags aftonen henne på gården öfwerfallit med hårda ord og slag. Brita åter nekade här till, föregifwandes sig allenast hafwa stält sig i motwärn och det i nödfall, effter hennes mening, i den tanken at söka sak med henne, och således giöra Britas witnesbörd för Cathrina jäfagtigt.

Brita och Kerstin verkar inte heller stå på så god fot med varandra. Undra hur stämningen var på gården Salands där de båda bodde med sina familjer. Bläddrar jag vidare i sockenstämmoboken så hittar jag att på en sockenstämma år 1747 klagar Brita i Salands över Kerstin. Exakt vad saken gällde har jag inte tagit reda på. Men klart är att de inte gillade varann.

Sedan parterna woro utwiste, tog Socknstämman thetta i behörigt öfwerwägande, samt resolverade, at emedan uppå slika förbrytelser klar och tydel. lag finnas; Ty har Socknstämman sig här med icke kunnat widare befatta; utan i stöd af Präst. Privl. de anno 1723 §23 samt Kyrk. Cap. XXIV § 23 refererar hela målet til then lofl. Södra Häradsrätten, at ther nytagas og afslutas.

Hur denna tvist som mina anor var med om slutade vet jag inte eftersom jag inte lyckats finna domboken för detta år. Åtminstone är den inte tillgänglig på den tjänst som jag har abonnemang hos.

Annonser
Det här inlägget postades i Farfars sida av släkten och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s