Kompletterande info om Maria Christina Andersdotter i Salem

Jag har i ett par tidigare inlägg skrivit om Maria Christina Andersdotter som föddes i Salem år 1785 och tidigt blev föräldralös. Tack vare en kvinna som renskrivit sockenstämmeprotokoll från Salem och som hade läst mitt tidigare blogginlägg om Maria Christina har jag fått lite mer uppgifter om henne. Hon har själv en blogg som handlar om hembygdsforskning i Salem så ett tips om ni har anor i Salem är att läsa hennes blogg: Salem – historia . I några av protokollen finns punkter som behandlade den stackars föräldralösa flickan. Sånt gör en släktforskare glad förstås och detta hade jag antagligen inte hittat själv.

img_0127

Smedstorpet idag,  sett från ovan.

Först en liten sammanfattning om Maria Christina. Hon föddes i Smedstorpet,  ett av de äldsta torpen i Salem, som finns kvar än idag och ligger alldeles intill E4:an.  Hennes mor, Anna Margareta Johansdotter, dog enligt dödsnotis i Sturehofs statstorp i september 1789. Eftersom Maria Christina var född oäkta fanns ingen far som kunde ta hand om henne och det behövde därför avgöras på sockenstämman var den stackars flickan skulle ta vägen. Vanligen hölls någon typ av auktion där den som krävde minst pengar för att ta hand om barnen fick uppdraget. Om man gjorde det i detta fallet vet jag inte.

Enligt husförhörslängden bor Maria Christina i Smedstorpet efter moderns död men flyttar därifrån efter ett par år. När man läser sockenstämmeprotokollen får man en bild av varför. Maria Christina nämns i tre av protokollen, november 1789, maj 1790 och maj 1791.

Sockenstämmeprotokoll nov 1789:

4o Anmältes om den i sommar afledne quinsperson Anna Greta Jansdotters lilla dotter i Gustafsberg, som fader och moderlös om 5. år gl af ömhet blef då af det beskjedeliga folket i millanberg emottagne, dok för skjälig ersättning, och skulle nu mäster Lindholm som haft beswär at upteckna den dödas lilla qwarlåtenskap, äfwen anmodas at på auction den försälja, til någon hjelp för flickan til kläder etc., och skulle nu emedlertid henne lemnas först at få fattigdel, samt sedan widare accorderas om nödig och skjälig betalning för hennes behof. NB de upburne auctions pgr 7.Rd 16.sk 7.r. äro af Pastor emottagne och sedan bemedlat til kyrkowärden i Säby som emottagit flickan ifrån Smedstorp.

Sockenstämmeprotokoll maj 1790:

”Blef faststält angående fader- och moder lösa flickan i smedstorp at utom ordinair fattigdel betala 3.D i wekan NB d 8./9. 1789 emottagne, och när i höst blir lägligit, lofwade mäst Lindholm at auctionera bort modrens kläder, hwarföre kunde sedan bli något understöd til hjelp med kläder för barnet.”

Sockenstämmeprotokoll maj 1791:

”Sedan nu befants at til flickan i Smedstorp ifrån d 8. Sept: 1789. är betalt 13.Rd 16.sk. à 3.D i wekan, som blir för dryg kjänning för fattig Cassan, hälst hon ock dessutom får ordinair fattigdel, så at utgifterne mot räkningarne bestiga sig långt öfwer de årl. inkomsterne, och sål: på slutet fattig-Cassan blir aldeles utblottad, som man eij kan stå til answar före; ty föreslogs om icke Eric Nilsson i Smedstorp kunde begränsa sig til något lindrigare betalning, såsom at låta sig nöija med dubbel fattigdel och dessutom emottaga de influtne Auction medlen som äro 7.Rd 16.sk. 7. runstycken, men som han aldeles det wägrade och wille häldre gjerna slippa henne, skulle det höras efter om det woro af sockneborne någon som wille finna sig at ingå härutinnan, hwarom genom klockaren med första skulle lemnas swar.”

Det verkar som att Maria Christina till att börja med bodde en period i Mellanberg innan hon kom till Smedstorpet. Men det var alltså inte av godhet som hon fick bo hos Nils Ersson (I protokollet står det Eric Nilsson i Smedstorp men enligt husförhörslängden heter han Nils Ersson) och hans hustru utan det handlade om att de skulle få bra betalt. Hon var ju ändå född hos dem och hon och modern bodde där en period så man kunde ju annars tro att de ändå kände för flickan. Tydligen säljs moderns kläder och lilla kvarlåtenskap på auktion för 7 riksdaler, 16 skilling och 7 runstycken för att få in lite pengar till kläder åt flickan.När det blev för kännbart för socknens fattigkassa och de frågade om han kunde tänka sig en lägre ersättning för att ta hand om flickan så var det inte intressant längre.  Hon fick då flytta och hamnade på Säby Västergård som låg intill Smedstorpet. Säby Västergård finns inte kvar och idag passerar  E4:an genom gårdstomten.

Det här inlägget postades i Farmors sida av släkten och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s