Hans Hansson Wemmerström

Hans var ryttare i Skånska dragonregementet och jag har skrivit lite om honom i ett tidigare inlägg som ni hittar här. När jag skrev om honom förra gången hade jag inte tittat i generalmönstringsrullarna utan bara utgått från den informationen som jag fått från Centrala soldstregistret. Nu har jag tittat igenom generalmönstringsrullorna och dessutom även hittat hans bouppteckning så det tänkte jag skriva lite om här.

Hans var född den 29 januari 1768 i Västra Vemmerlöv i Skåne och hans föräldrar var ryttaren Hans Wemmerström och Elna Mårtensdotter. Han var näst yngst av fem bröder men det var bara han själv och en bror som överlevde till vuxen ålder. Båda blev de ryttare precis som deras far.

Eftersom det inte finns några husförhörslängder förrän från år 1821 så vet jag inte så mycket om hans liv och var han bodde. De uppgifter jag har, har jag fått från födelse- och dödböcker. Det verkar som att husen/gårdarna i Västra Vemmerlöv var numrerade snarare än att de hade namn. I alla fall anges de så i husförhörslängderna.

Förutom hans egen och hans barns födelsenotiser så är det först i 1791 års generalmönstringsrulla som jag har hittat honom i några skriftliga källor. Där kan man läsa att han som 23-åring antas som ryttare nr 45 för Åkarp rote i Skånska dragonregementet den 13 maj 1789. Skånska dragonregementet hade 8 kompanier och han hörde till Haglösa kompani. Vidare kan man läsa att han är 5 fot och 11 1/2 tum lång vilket motsvarar  177 cm. Hans första häst var en 8-årig svart vallack.

Han gifte sig med Gertrud Jönsdotter, var och när är oklart men det var i alla fall innan den 13 maj 1789 eftersom han anges vara gift när han antas som ryttare. De får 9 barn (8 döttrar och en son) tillsammans men det är endast döttrarna Anna, Kierstin, Elna, Sissa och Karna som överlever till vuxen ålder. Barnen är födda på lite olika ställen, Hammarlöv, Västra Vemmerlöv och Gislöv. De flesta dock i Västra Vemmerlöv. Detta är lite konstigt men kanske var det så att Hans var iväg när några av barnen skulle födas så att hustrun Gertrud befann sig hos någon släkting.

Hans var ryttare i drygt 22 år och tog avsked av militärlivet den 4 december 1811. Det var han själv som begärde avsked på grund av svaghet. Han står sedan som svagsynt i Västra Vemmerlövs husförhörslängder från år 1821 fram till sin död den 26 november 1844. Hustrun Gertrud dör i oktober 1838 och han bor sedan med sin dotter Karna och hennes oäkta barn. Senare gifter dottern Karna sig med Hans Persson och Hans fortsätter att bo med dem fram till sin död.

Jag har hittat hans bouppteckning och där kan man bland annat läsa följande:

År 1845 den 15de Februari förrättades af undertecknad Laga Bouppteckning efter Husmannen och Enklingen Hans Wemmerström som med döden afled i Wemmerlöf den 26 Nowember 1844 och efter sig lemnade följande Barn och Bröstarfvingar nemligen.
1. Dottern Anna, gift med Husmannen Anders Mårtensson i Fuglie
2. Dottern Kjerstin. gift med Corporalen Ekberg på Gislöfs Fiskläge (?)
3. Dottern Ellnas efterlemnade Barn, son Ola 12 år och dottern Karna 8 år gammal i Lifstiden gift med Soldaten Hans Fält i Haglösa.
4. Dottern Sissa, gift med Husmannen Christen Pehrsson i Domme
5. Dottern Karna, gift med Hans Pehrsson i Wemmerlöf
Den aflidnes arfvingar var icke närwarande emedan den afl. har i lifstiden Testamenterat På dottern Karna, all sin efterlemnade qwarlåtenskap sin arfwingarna har bejakat, undantagande Christen Pehrsson i Domme, hwilken war till förrättningen budad att komma tillstädes men inställte sig likwäl icke. Att wärderingen förrätta kommo tillstädes Möllebyggaren C Christoffersson och Husmannen Sven Andersson båda från Wemmerlöf Husmannen Hans Pehrsson och hans hustru Karna Hansdotter hos hwilka den afl. Bodde förmantes att Boet wid Edspligt rederligen uppgifwa sådant det wid dödstimman förefants hwarefter förrättningen företogs i följande ordning.

Härefter räknas alla hans värdesaker upp som trävaror, sängkläder och gångkläder. Även hans skulder s.k. gravitationer tas upp. Vidare finns även nedan anteckning gjord.

Sedan Bouppteckningen war förrättadt uppwiste den aflidnes dotter, Karna Hansdotter, ett Testamente af följande innehåll.
Som min dotter Karna Hansdotter med wänlighet och uppmärksamhet biträdt och wårdat mig på min ålderdom, så will i tacksam åtanke häraf, jag härmedelst Såsom min yttersta wilja förklara det skall all den lösa egendom som mig tillhör af hwad beskaffenhet den wara må, jemte mitt tillhörande hus efter min dödutan något intrång af andra mina barn eller arfwingar tillfalla bemälte min Dotter Karna Hansdotter som åger densamma efter godtycke anwända och begagna. Till yttermera wisshet har jag detta Testamente egenhändigt underskrifwit uti tillkallade wittnens närwaro.
Wemmerlöf den 20 Augusti 1840
Hans HW Wemmerström
Att Husmannen Hans Wemmerström med sunt förnuft och fri wilja erkänt och underskrifwit detta Testamente intyga undertecknade på en gång närwarande wittnen
Christen Andersson                                    Jeppa i PL Lund

—————————-

Det å andra sidan stående Testamente, erkänner wi med all dess kraft och innehåll och med gällande kraft som härmed försäkras Fuglie 2 Januari 1845.
Jemte qwitterad det arf som tillfallit oss efter min aflidna moder Gjertrud Jönsdotter i Wemmerlöf.
Anders A M S Mårtens.                                      Anna A H D Hansdotter
H C Feldt                                                                  P Ekberg, Korporal

Min ana är hans dotter Elna som redan hade dött innan fadern och därmed blev hennes barn arvingar. I testamentet räknas hennes barn Ola och Karna upp. Men hon hade faktiskt en dotter till som hette Hanna och som är min ana. Missade de henne? Hanna var äldsta barnet och född utom äktenskapet. I vilket fall spelade det ingen roll för hon hade inte fått ärva något ändå eftersom allt gick till dottern Karna som hade tagit hand om honom.

Annonser
Det här inlägget postades i Morfars sida av släkten och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s