Johan Petter Svanbergs bouppteckning

Ett par sidor ur Johan Petter Svanbergs bouppteckning.

Ett par sidor ur Johan Petter Svanbergs bouppteckning. (bild från http://www.arkivdigital.se)

Jag har ganska nyligen börjat leta reda på bouppteckningar. I dessa kan man hitta värdefull information. Till exempel kan man få släktskap bekräftade eftersom alla arvingar räknas upp. Ofta nämns även andra släktingar. Det kan röra sig om att den avlidne har skulder till en släkting eller att de får agera förmyndare om någon av arvingarna är omyndiga. Man kan också få en god uppfattning hur gott ställt en familj hade det då alla ägodelar räknas upp.

En bouppteckning som jag hittat är Johan Petter Svanbergs. Han var min farfars mormors morfar och var född den 26 april 1794. Han dog den 11 december 1831 av vattensot och bodde då på Austre grund i Vamlingbo socken på södra Gotland.

Nedan ser ni en avskrift av bouppteckningen som är på totalt 3 sidor. Jag har inte lyckats tyda allt så det finns en del frågetecken i texten. Jag har inte heller tagit med alla ägodelar eller skulder utan ger bara exempel.

Summan anges i riksdaler banco som var en myntenhet som användes mellan åren 1777 och1858. På en riksdaler banco går det 48 skilling banco och på en skilling banco går det 12 runstycken.

 

 Johan Petter Svanbergs bouppteckning

(Gotlands  Södra Häradsrätt 1829-1832 nr 380, sid 1427)

År 1832 den 5te Martii företogs uppå vederbörlig anmodan utav undertecknade män en Laga Boupteckning och inventering efter Torparen Johan Petter Svanberg i Wamlingbo som med döden aflidit för omkring 3 månader sedan och efterlemnat Enkan Anna Christensdotter Svanberg samt 5 barn och Bröstarfvingar och Har icke Boupteckning förr kunnat förrättas emedan Hustrun vid mannens afgång ? vara Hafvande och för omkring en månad sedan lyckligen blifvit förlöst med en dotter Hvarför Barnen som Dessa makar haft tillsammans i sitt ägtenskap äro följande ?.
1? Sonen Anders Petter omkring 16 år och till Hvars förmyndare föreslogs Husbonden och slägtingen Adam Nelsson Siffride i Öja Socken.
2? Sonen Christjan Johannes omkring 14 (?) års ålder och till Hvars förmyndare äfven föreslogs slägtingen och kyrkovärden och ? uppsyningsmannen Christjan Hägg(?) vid Hägvide i Wamlingbo.
3(?) Dottren Brita Gardru omkring 13 år och till Hvars förmyndare föreslogs Husbonden och Kyrkovärden Lars Zackrisson Bilds i Wamlingbo.
4(?) Dottren Catharina Christina omkring 7 år och till Hvars förmyndare föreslogs åkervagtaren(?) Carl Gustaf Ekelöf i Grötlingbo emedan Han i Någorlunda förmöget tillstånd ? och dessutom känd för en redlig och upriktig man.
5te Nu Nyligen födda dottren Anna Greta Hvars förmynderskap modren sig åtaga vill så länge Lag och författningen sådan medgifva emedan hon omöjeligen kan umbära Dess vård.-
Ägendomen upgafs af Enkan vid Den förpligtelse Lag stadgan tillika med ett af den afledne uppå sjuk sängen gifvit och egenhändigt undertecknade förordnande af den 4de December 1831 som bevakande här biläggas och bestå såväl Ågendomen samt gälder och skulder efter en vid Edelig förpligtelse skedd upgift uti följande neml.
Byggnad samt diverse Lösören
1 st Manbyggnad af Trä med Hornstock loft och en liten kammare under samma tak jämte ett litet ? kök af sten. Enstaka(?) uptags till värde ? och söndrik. – 16.32 (Riksdaler banco)
1 st litet fähus af Trä ? med 2 spilt och agtak. –         4.32 (Riksdaler banco)
Transport 21.16 Rd(riksdaler (rd) och skilling (sk))

Härefter räknas alla ägodelar upp. Bland ägodelarna fanns bland annat 1 st liten koppartratt, 1 st  söndrig kokgryta alldeles obrukbar, 1 st litet Borr af Trä, 2 st Brunmålade stolar å 8 sk, 2 st Strömmingsgarn å 16 sk, Söndrig Thekanna, 1 st  Skjutgevär 1 Rd.  Förkortningarna sk och Rd står för skilling och riksdaler. Därefter beskrivs sängkläderna och kreatur samt den avlidnes gångkläder.

Sängkläder bestående utaf 2 gamla sängar af vadmal aftogs till Enkan och Barnens behof hvarför ej något var att upptaga.
Kreatur   1 st ko aftogs till Barnens upfostran
2 Moderlamb å 1 Rd: 16sk
1 st ? aftogs till Barnens upfostran
1 st get —
Den aflednes gångkläder samt kläder ? af Ringa värde ? barnen förut emellan skiftade Hvarför De ej kunde uptagas. 1 st liten ocontrollerad Thesked af sämre silfver samt ett litet sopfat af Ten pantsatt vid Hägvide för 2 Rd uptogs till____2

1st litet ? af silfver pantsatt vid Jacob …mungs i Hamra för 32 sk uptogs äfven till ___
forglömt 1 st ? ? skohammare och tång    15 sk

Byggnader, ägodelar och kreatur uppgavs tillsammans ha ett värde av 38 riksdaler banco. För att ta reda på ungefär hur mycket 38 riksdaler banco motsvarar idag tog jag hjälp av en prisomräknare som hittas på denna sida www.historia.se . Enligt den kunde man med 38 riksdaler banco år 1832 köpa lika mycket varor och tjänster som 4706 SEK år 2013 mätt med konsumentprisindex (Edvinsson, Rodney, och Söderberg, Johan, 2011, A Consumer Price Index for Sweden 1290-2008, Review of Income and Wealth, vol. 57 (2), sid. 270-292). Alternativa beräkningar: 38 riksdaler banco år 1832 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 143556 SEK år 2014 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).

Därefter räknas alla skulder upp eller gravationer som det står i bouppteckningen. Johan Petter var bland annat  skyldig Wamlingbo Prästgård 5 riksdaler och 16 skilling, Christjan Hägvide i Wamlingbo  6 riksdaler och jordgumman Christina Börjefors 16 skilling. Skulderna visade sig uppgå till i princip vad värdet på ägodelarna var. Bland ägodelarna fanns heller ingenting särskilt. Detta var en familj som inte hade det särskilt gott ställt så man kan föreställa sig att de fick det svårt efter faderns död.

Sedan Bouppteckning blifvit förrättad och detta lilla bo befands ? i Dryga skylden Lämnade Enkan sitt yttrande sålunda att hon utsättade sig att af sin lott utbetala de antecknade skulder såvida hon oklandrat fick behålla sin lilla lösägendom till sina små barns upfostran som hosgående förordnade utvisan de får ? hon i annat gifte Träder Njuta efter Nämnda förordnande sin lott sedan hennes ? tillkommande Rätt därifrån afgått men om de under hennes Enkotid skulle blifva Gifte förledde eller uppå myndig ålder åtog hon sig att så mycket  som hon i sin Ringa belägenhet kunde åstadkomma till dem aflemna som Närvarande slägtingar ansågs för de omyndiga vara ganska förmenligt och Hvilket härmedlest med ? underskrift bestyrkes som äfven i Den delen Gäller att ingen Ting blifvit med vett eller villja undanhölgt eller utelämnade hvilket kan med ed fästa om får ?fodran.

Åhr och dag som Ofvan
Anna ? Christendotter Svanberg
Såsom Närvarande slägtingar och anförvalde
Christjan ? Båtelsson (min notering: Annas far?) och Olof ? Christensson i Austre (min notering: Annas bror)
Lars Zackrisson Bilds vägrade underskrift
Bouppteckningsmän N. Lundgren i Wamlingbo
Hans ?sson i Austre

Annonser
Det här inlägget postades i Farfars sida av släkten och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s